Subsidie voor schoolreis in de buitenlucht2022-02-22T09:18:58+01:00

Project Description

De onderstaande subsidiemogelijkheden gelden alleen voor middelbare scholen, niet voor basisscholen.

Onderstaande tekst is van de Provincie Friesland:

Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 en 2022

Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt. Omdat we scholen en ondernemers met groepsaccommodaties graag willen blijven ondersteunen, is deze regeling verlengd, zodat u nog tot 1 april 2022 een aanvraag kunt indienen. De periode waarin de activiteit moet plaatsvinden wordt verlengd tot 30 december 2022. Daarnaast wordt het voor MBO, HBO en WO-instellingen mogelijk om in deze periode per studierichting of studiesector een aanvraag in te dienen. Op grond van de eerdere regeling ging het om maximaal 1 aanvraag per vestiging.

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor MBO, HBO of WO voor:

 1. Verblijf in een groepsaccommodatie;
 2. Een groepsexcursie in de buitenlucht
 • De activiteiten moeten plaatsvinden in Fryslân;
 • De regeling wordt met terugwerkende kracht verlengd tot 1 april 2022. Dat betekent dat ook aanvragen binnengekomen na 1 november in behandeling worden genomen;
 • Voortgezet onderwijs kan per vestigingslocatie in Fryslân éénmalig een subsidieaanvraag indienen;
 • MBO, HBO of WO-instellingen kunnen éénmalig een subsidieaanvraag per studierichting of studiesector indienen;
 • De periode waarin de activiteit moet plaatsvinden is tussen 1 juni 2021 en 30 december 2022.

Voor de overige informatie wordt verwezen naar de Subsidieregeling, de wijzigingsbesluiten en de bijlage 1. Leest u deze voor indiening van de aanvraag goed door, om teleurstellingen te voorkomen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per aanvraag.

Er geldt een maximum van € 50,- per leerling/student/begeleider per overnachting, met een maximum van 4 nachten. Voor één of meer groepsexcursies is dat per leerling of student maximaal € 30,-. Denkt u aan het meesturen van een onderbouwing van de kosten met de aanvraag in de vorm van een offerte of opdrachtbevestiging?

Het subsidieplafond voor deze regeling betreft € 500.000,-.

Aanvraagformulier

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Vaak gestelde vragen

– Wie mag subsidie aanvragen en de aanvraag ondertekenen?

Alleen scholen en instellingen in Fryslân kunnen de subsidie aanvragen. Om te bepalen wie er rechtsgeldig mag ondertekenen heeft u het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) nodig. Op het uittreksel van de KvK staan de bestuurders genoemd die de aanvraag mogen doen. Een bestuurder kan een medewerker van de school machtigen om de aanvraag te doen, dan moet er een bewijs van machtiging worden toegevoegd aan de stukken bij de aanvraag.

– welke kosten zijn subsidiabele kosten?

Kosten die wel subsidiabel zijn:

 1. Verblijf van leerlingen en studenten in een groepsaccommodatie, tot een maximum van 4 nachten;
 2. Verblijf van begeleiders in een groepsaccommodatie, tot een maximum van 4 nachten, met dien verstande dat maximaal voor 1 begeleider per 5 leerlingen of studenten subsidie wordt verleend;
 3. Kosten van maaltijden en niet alcoholische dranken, die binnen het arrangement van de groepsaccommodatie vallen.
 4. Een groepsexcursie voor leerlingen of studenten.
 5. Bij een annulering zijn in bepaalde gevallen ook subsidiemogelijkheden.

– Welke kosten zijn niet subsidiabele kosten?

 1. Kosten van maaltijden en dranken, anders dan die aangeboden door de groepsaccommodatie;
 2. Vervoerskosten;
 3. Personeelskosten;
 4. Kosten voor deelname van een begeleider aan een groepsexcursie;
 5. Kosten voor tickets of toegangskaarten (een groepsexcursie die louter bestaat uit vermaak, zoals bijvoorbeeld paintballen, lasergamen, karten, midgetgolfen, adventure park, mountainbike/quad/segway/step rijden etc., komen niet in aanmerking voor subsidie);
 6. Kosten voor de aanschaf van producten, anders dan educatieve lesmaterialen ten behoeve van een groepsexcursie;
 7. Kosten van verzekeringen;
 8. Kosten voor het opstellen van de subsidieaanvraag.

– Hoe berekent u het gevraagde bedrag?

Het gevraagde subsidiebedrag is ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per vestiging van een school of studierichting of studiesector van een instelling. U kunt dit als volgt berekenen.

Voorbeeld:

De middelbare school uit Heerenveen gaat op werkweek naar Bakkeveen met 28 leerlingen en 2 leraren. De offerte is als volgt opgesteld:

Verblijf in groepsaccommodatie “Appel” 30 personen
Verblijf 3 nachten voor 30 personen € 15,- p.p.p.n € 1.350
Toeristenbelasting €   1,- p.p.p.n €      90
Ontbijtservice €   5,- p.p.p.n €    450
Schoonmaak kosten €    160
Dagtocht met de boswachter op maandag € 10,- p. leerling €    280
Dagtocht met een schip uit de bruine vloot op dinsdag € 45,- p. leerling € 1.260
Totaal offerte (incl. BTW) € 3.590

De aanvraag wordt ingevuld voor het verblijf in de groepsaccommodatie en voor een groepsexcursie.

De kosten per persoon per nacht worden € 2.050,- / (3*30) = € 22,77

De wandeling met de boswachter valt onder de groepsexcursie deze kost € 10,- per leerling. De dagtocht met de bruine vloot valt ook onder de groepsexcursie deze kost € 1.260,- en komt neer op € 45,- per leerling. (Begeleiding bij de groepsexcursies is niet subsidiabel)

Dit betekent dat het bedrag dat bij de subsidiabele kosten wordt ingevuld € 3.590,- is.

En het aan te vragen subsidiebedrag wordt € 2.480

Omschrijving van de in de aanvraag genoemde activiteiten Totale kosten uit begroting Subsidiabele kosten Aan te vragen subsidiebedrag
1 Groepsaccommodatie Appel € 2.050,- € 2.050,- € 1.640,- *
2 Groepsexcursie met boswachter €    280,- €    280,- € 840,-

(28 * €30,-)**

3 Dagtocht met de bruine vloot € 1.260,- € 1.260,-
Totaal € 3.590,- € 3.590,- € 2.480,-

* 80% van € 2.050.-

** maximaal € 30,- per leerling

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.